กรุณพล เทียนสุวรรณ

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    โควิดโอมิครอนสร้างความสั่นสะเทือนไปทั่วโลก ส่วนประเทศไทยขยายวงพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์ใหม่กระจายตัวไปต่อเนื่อง

Back to top button