การแปลงหนี้เป็นทุน

  • สารพันชาวหุ้น

    THAI กลับคืนสู่รันเวย์

    ดูแล้วแผนฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI (ฉบับแก้ไข) น่าจะได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง ไม่น่าเกินปลายปีนี้

Back to top button