ดวงวันนี้

 • สารพันชาวหุ้น

  สำเร็จที่ยิ่งใหญ่

  วันนี้เป็นวันซิงจี๋ ดวงวันนี้จัดอยู่ในระดับปานกลาง ทำอะไรใช้ดุลยพินิจให้ดี เรื่องยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่าย

 • สารพันชาวหุ้น

  ทำงาน

  วันนี้เป็นวันแกซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไป ก็จะพบกับความสำเร็จได้ การค้าธุรกิจต่าง ๆ ควรค่อยทำค่อยไปอย่าหักโหมมาก

 • สารพันชาวหุ้น

  สุขแท้จริง

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ TLI หรือ BLA

 • สารพันชาวหุ้น

  แก้โกรธด้วยธรรม

  วันนี้เป็นวันโป่วอิ้ง ดวงวันนี้มีเกณฑ์ที่จะอำนวยให้ใครได้ดิบได้ดีบ้าง บุคคลนั้นพร้อมด้วยกิริยาวาจาและมีความขยัน ว่องไวฉลาด

 • สารพันชาวหุ้น

  ข้าม & ฟันฝ่า

  วันนี้เป็นวันอิกไห วันดีแต่ไม่เหมาะพิธีมงคลสมรส แต่การงานอย่างอื่น หากเลือกเฟ้นฤกษ์ยามที่ดีแล้วก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้

 • สารพันชาวหุ้น

  ไว้ทีหลัง

  วันนี้เป็นวันกะสุก ราศีวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่กระเตื้องขึ้น ธุรกิจวันนี้ ธุรกิจการค้าโดยทั่วไปยังคงดำเนินไปด้วยดีพอสมควร

 • สารพันชาวหุ้น

  สมอง & วิญญาณ

  วันนี้เป็นวันกุ้ยอิ่ว ราศีวันนี้แจ่มใสพอสมควร การงานของคนส่วนใหญ่กระเตื้องขึ้น แต่อย่าใจเร็วด่วนได้เกินไปควรพึ่งพาตัวเองให้มากสุด

 • สารพันชาวหุ้น

  วิญญูชน

  วันนี้เป็นวันหยิมซิง ดวงชะตาของวันดีปานกลาง เหมาะแก่การประกอบกิจที่ไม่เสี่ยงภัยเกินไป หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ MINT หรือ ERW

 • สารพันชาวหุ้น

  อดีตสร้างอนาคต

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ BE8 หรือ BBIK

 • สารพันชาวหุ้น

  พักเพื่อสู้ใหม่

  วันนี้เป็นวันโป่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวยการให้

 • สารพันชาวหุ้น

  ก้าวไปข้างหน้า

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ หุ้นแนะนำให้ซื้อคือ PTTEP หรือ AOT

 • สารพันชาวหุ้น

  ความสำเร็จ

  วันนี้เป็นวันเปียอิ้ง ดวงวันนี้แจ่มจรัส การทำอะไรควรมีความบริสุทธิ์ใจและเล็งการณ์ไกลให้ดี การค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะมีผลกำไรบ้าง

Back to top button