ดวงวันนี้

 • สารพันชาวหุ้น

  ไร้ความหมาย

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  อย่าลืมตัว

  วันนี้เป็นวันแกซิ้ง ราศีวันนี้อยู่ในขั้นปานกลาง ค่อยเป็นค่อยไปก็จะพบกับความสำเร็จได้ การค้าธุรกิจต่าง ๆ ควรค่อยทำค่อยไปอย่าหักโหมมาก

 • สารพันชาวหุ้น

  ปัจจุบัน

  วันนี้เป็นวันกีเบ้า ประกอบกิจการเป็นไปตามความสามารถ ทำอะไรอย่าใจร้อนและประมาท มีความคึกคักในด้านธุรกิจ มีไหวพริบจะสมหวังได้โดยง่าย

 • สารพันชาวหุ้น

  คราวแพ้มี.!

  วันนี้เป็นวันโป่วอิ้ง ธุรกิจการเงิน หรือเอกสารจดหมายติดต่อ หากล่าช้า หรือรู้ว่าจะคาดการณ์ผิด จงระวังและแก้เสียแต่เนิ่น ๆ

 • สารพันชาวหุ้น

  เที่ยงตรง

  วันนี้เป็นวันกะสุก การงานของคนส่วนใหญ่จะกระเตื้องขึ้น ธุรกิจการค้ายังคงดำเนินไปได้ด้วยดี แต่อย่าโลภมาก ทำสิ่งที่เหมาะกับตัวเองประเสริฐยิ่ง

 • สารพันชาวหุ้น

  ความสุข

  วันนี้เป็นวันกาลกิณี ราศีของวันไม่อำนวย งดกระทำพิธีที่สำคัญ งานเล็กน้อยควรเลือกฤกษ์มงคล สมปรารถนาเกษมสันต์

 • สารพันชาวหุ้น

  คนดี

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ เข้าบ้านใหม่ ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  สุขและทุกข์

  วันนี้เป็นวันซิงปี่ จัดอยู่ระดับปานกลาง ธุรกิจวันนี้ทำอะไรได้โดยไม่ประมาท จะเริ่มโครงการใหม่ ๆ หรือเปิดธุรกิจการค้าใหม่ พอจะทำได้โดยไม่ติดขัด

 • สารพันชาวหุ้น

  อย่าละเลย

  วันนี้เป็นวันโป่วซิ้ง วันนี้ดวงประจำวันธรรมดาสามัญ เรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญทำได้บ้าง การเจรจาต่าง ๆ ทำได้ในขอบเขตที่สิ่งแวดล้อมอำนวย

 • สารพันชาวหุ้น

  ต้องระวัง.!

  วันนี้เป็นวันเต็งเบ้า งานคือเงิน เงินคืองาน ทำอะไรถูกกาลเทศะ ไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมแล้ว จะบังเกิดผลให้ท่านได้ชื่นชม

 • สารพันชาวหุ้น

  อย่าประมาท

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ฯลฯ

 • สารพันชาวหุ้น

  กำหนดชัยชนะ

  วันนี้เป็นวันธงชัย เลือกเฟ้นฤกษ์ที่ดีแล้ว เหมาะในการมงคลสมรส เปิดกิจการ ขึ้นบ้านใหม่ฯลฯ

Back to top button