บราซิล บีเอ็ม อีเอส 23

  • ข่าว

    PTTEP ขาย 2 แหล่งสำรวจปิโตรเลียมบราซิล

    PTTEP ลงนามขายเงินลงทุนทั้งหมดใน “PTTEP BL” ซึ่งดำเนินกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแหล่งบราซิล 2 แห่ง “บารารินเนียส์เอพี1-บราซิล บีเอ็ม อีเอส 23” คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 65

Back to top button