บริษัทน้ำมัน

  • สารพันชาวหุ้น

    ‘ผู้ร้าย’ น้ำมันแพง

    น้ำมันแพงทีไร ปตท. ตกเป็นขี้ปากชาวบ้านหนักที่สุด รองลงมาถึงจะเป็นกระทรวงพลังงานและรัฐบาล ทั้งที่น่าจะเป็นจำเลยที่ 1 มากกว่าปตท. ซึ่งก็แปลกดี

Back to top button