รัศมิ์ ชาลีจันทร์

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    กรณีที่ประเทศไทยไม่ได้รับเชิญ Summit for Democracy ทางออนไลน์โดยอ้างว่า เป็นเรื่องของการเมืองที่ต้องการจะเล่นงานกันและกัน

  • สารพันชาวหุ้น

    พาราสาวะถี

    ภาพที่ออกมามันชัดเจนว่ารัฐบาลสืบทอดอำนาจและเครือข่ายพรรคร่วมรัฐบาลและส.ว.ลากตั้ง ปฏิเสธข้อเสนอของประชาชนที่ดำเนินการผ่านกระบวนการของรัฐสภา

Back to top button