ราคาเชื้อเพลิง

  • ข่าว

    กกพ.ปรับค่า FT รอบม.ค.-เม.ย.65 ขึ้น 16.71 สต.

    กกพ.ปรับขึ้นค่า FT รอบม.ค.-เม.ย.65 เพิ่ม 16.71 สต. จากปัจจุบัน -15.32 สตางค์ในงวดก่อนหน้า อยู่ที่ 1.39 สตางค์/หน่วยและทยอยปรับปรุงตามค่าจริงในรอบต่อๆ ไป หลังจากที่ทาง กกพ.ได้ดำเนิน…

Back to top button