ลดคิวอี

  • สารพันชาวหุ้น

    เริ่มเห็นสัญญาณดี?

    การลดคิวอีได้ดำเนินการมาจนถึงจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องลดอีก จึงไม่ต้องกังวลแรงขายจากฝรั่งหัวทองจะทะลักออกมามหาศาลนะจ๊ะ

Back to top button