ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ

  • ข่าว

    BCP แจ้ง BCTC รับไลเซนส์ “ศูนย์บริหารเงิน”

    BCP แจ้งบ.ลูก BCTC รับใบอนุญาตศูนย์บริหารเงินจากกระทรวงการคลัง และได้รับอนุมัติเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศจากกรมสรรพากร เริ่มให้ให้บริการด้านการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือแล้…

Back to top button