เทศกาล

  • สารพันชาวหุ้น

    SFLEX ไตรมาส 4 สดใส

    วิเคราะห์กันว่า ในช่วง Q4/64 ของ SFLEX ยังมีความสดใส เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของกลุ่มบรรจุภัณฑ์ เพราะเป็นช่วงเทศกาล มีการจับจ่ายเพิ่มขึ้น

Back to top button