MHTL

  • สารพันชาวหุ้น

    สังคมข่าวหุ้น

    เงินเฟ้อฉุดตลาด ตลาดหุ้นไทยปิดลบเล็กน้อยตามหุ้นต่างประเทศ หลังจากเงินเฟ้อสหรัฐฯ ออกมาสูงกว่าคาด 8.3% แต่กูรูมองจะส่งผลกระทบ 1-2 วันเท่านั้น

Back to top button