TTTI

  • สารพันชาวหุ้น

    อนาคต JASIF ในอ้อมอก JAS

    คำถามแรกอยู่ที่ว่า “มันจะเกิดอะไรขึ้นหากวันหนึ่ง JAS จ่ายค่าเช่าให้ JASIF ไม่ไหวอีกต่อไป?” คำถามถัดมาคือ “ยีลด์ที่ผู้ถือหน่วยเคยเสวยสุขกันปี ๆ หนึ่ง 8-10% จะยังได้กันต่อไปอีกหรือไม…

Back to top button