“ดั๊บเบิ้ล เอ” มาแรง! ขายหุ้นกู้หมดเกลี้ยง 5,000 ล้านบาท

ดั๊บเบิ้ล เอ ปลื้มกระแสดี สามารถปิดการจำหน่ายหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท หมดในเวลาอันรวดเร็ว ขอขอบคุณนักลงทุนรายย่อย สถาบันการเงิน และผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ให้ความเชื่อมั่นต่อความแข็งแกร่งของธุรกิจ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จในการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้


บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ประกาศความสำเร็จหลังจากเสนอขายหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 17,18 และ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมากเกินกว่าจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ที่ 3,000 ล้านบาท จนต้องนำหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมออกจำหน่ายรวมมูลค่าทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท ทำให้หุ้นกู้จำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว ทั้งนี้หุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายมี 3 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้รุ่นอายุ 4 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 4.25% ต่อปี รุ่นอายุ 5 ปี 6 เดือน ผลตอบแทน 4.50% ต่อปี และ รุ่นอายุ 7 ปี ผลตอบแทน 4.85%ต่อปี โดยจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ดั๊บเบิ้ล เอ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ทั้งกลุ่มนักลงทุนสถาบัน และกลุ่มนักลงทุนทั่วไปทั้งรายใหม่และรายเดิม ที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการธุรกิจ พร้อมปรับตัวรองรับทุกสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีมาตลอด โดยเงินระดมทุนที่บริษัทฯ ได้รับจะนำไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจของดั๊บเบิ้ล เอ ได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาแบรนด์สินค้า Double A  และขยายการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและตลาดในยุคปัจจุบัน

Back to top button