TNP วิ่งเข้าเกณฑ์ Cash Balance เริ่มอังคารหน้า

ตลท.จับ TNP ติด Cash Balance เริ่ม 6 ธ.ค.59-13 ม.ค.60 พร้อมขยายช่วงดำเนินการ COM7 ตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.-23 ธ.ค.59


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 : Cash Balance ดังนี้ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.2559สิ้นสุดวันที่ 13 ม.ค.2560

ขณะที่ขยายช่วงดำเนินการบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่6 ธ.ค.2559 สิ้นสุดวันที่ 23 ธ.ค.2559

Back to top button