NOK ผลักภาระผู้โดยสาร! ประเดิมเก็บพิเศษเจ้าแรกหลังสรรพสามิตรขึ้นภาษีน้ำมัน

NOK ผลักภาระผู้โดยสาร! ประเดิมเก็บพิเศษเจ้าแรกหลังสรรพสามิตรขึ้นภาษีน้ำมัน โดยมีผลตั้งแต่ 6 ก.พ.นี้เป็นต้นไป พร้อมจับตาอีก 3 สายการบินว่าจะเลือกใช้วิธีใดเพื่อจัดการบริหารต้นทุน


NOK ผลักภาระผู้โดยสาร! ประเดิมเก็บพิเศษเจ้าแรกหลังสรรพสามิตรขึ้นภาษีน้ำมัน โดยมีผลตั้งแต่ 6 ก.พ.นี้เป็นต้นไป พร้อมจับตาอีก 3 สายการบิน ว่าจะเลือกใช้วิธีใดเพื่อจัดการบริหารต้นทุน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ให้ปรับขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลเมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมานั้น

ส่งผลให้น้ำมันเครื่องบินถูกเก็บภาษีที่ 4 บาทต่อลิตร จากเดิมเก็บที่ 20 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันหล่อลื่นถูกจัดเก็บลิตรละ 5 บาท จากเดิมไม่มีการจัดเก็บจึงเป็นที่เฝ้าติดตามว่า สายการบินต่างๆจะมีวิธีบริหารจัดการต้นทุนเพิ่มเติมในส่วนนี้อย่างไร ระหว่างแบกรับต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วหาวิธีสร้างรายได้เพิ่มเพื่อมาชดเชย กับคิดค่าน้ำมันเพิ่มเติมพิเศษจากผู้โดยสาร

ล่าสุดบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK เลือกที่จะแก้ปัญหาการปรับขึ้นภาษีน้ำมันเครื่องบินและน้ำมันหล่อลื่นด้วยวิธีที่ 2 โดยได้ประกาศขอเก็บภาษีสรรพสามิต (น้ำมัน) เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงในอัตรา 150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน สำหรับเส้นทางบินภายในประเทศ ซึ่งจะรวมอยู่ในค่าโดยสารที่แสดงทางหน้าเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.60 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังต้องจับตาสายการบินหลักอื่นๆอีก 3 แห่ง คือ บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV, บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI และ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BA ว่าจะเลือกใช้วิธีการผลักภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาให้กับผู้โดยสารหรือไม่ หรือจะเลือกใช้วิธีแบ่งภาระกัน ระหว่างสายการบินและผู้โดยสาร หากมีรายละเอียด หรือความคืบหน้าประการใด ทางทีมงาน ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ จะรายงานให้ทราบสืบไป

Back to top button