JMART สดใสรับกำไรปี 59 โต 35.83% เตรียมปันผลเป็นหุ้น-เงินสด

JMART สดใสรับกำไรปี 59 โต 35.83% มาที่ 438.25 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 322.64 ลบ. เตรียมจ่ายปันผล 0.01853 บาทต่อหุ้น พร้อมจ่ายเป็นหุ้น 6 : 1 ขึ้น XD 17 เม.ย.60 กำหนดจ่าย 3 พ.ค.60


บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART รายงานผลการดำเนินงานปี 59 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.59 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

ปี 59 58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ลบ.) 438.25 322.64
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บ.) 0.70 0.51
% เปลี่ยนแปลง 35.83

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานประจำปี 59 เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

พร้อมกันนี้บริษัทประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ก.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 เป็นเงินสดจำนวน 0.01853 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นหุ้นอัตรา (หุ้นเดิม :หุ้นปันผล) 6 : 1 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD ไม่ได้รับสิทธิปันผลในวันที่ 17 เม.ย. 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พ.ค. 2560

Back to top button