“สปริงเรดิโอ”ยันไม่พบเนื้อหากระทบความมั่นคง 18 เม.ย.นี้ออนแอร์!

FM98.5 "สปริงเรดิโอ" ยันไม่พบเนื้อหากระทบความมั่นคง หลังโดนสั่งระงับการออกอากาศโดยไม่มีการระบุรายละเอียดในส่วนของความผิด ลั่น 18 เม.ษ. นี้กลับมาออนแอร์!


จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้สั่งระงับการออกอากาศของคลื่นสถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ (สถานีวิทยุ F.M.98.5 MHz.) หลังถูกร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการที่ออกอากาศว่ามีความไม่เหมาะสม ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โดยไม่มีการระบุรายละเอียดในส่วนของความผิดว่าเกิดขึ้นจากเนื้อหาของรายการวิทยุใด ช่วงวันเวลาที่เท่าไหร่ และใครเป็นผู้ดำเนินรายการ และได้มีคำสั่งระงับการออกอากาศชั่วคราวสถานีวิทยุ 1 ปณ FM 98.5 MHz ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 13 เม.ย.60 จนถึงวันที่ 17 เม.ย.60 เวลา 24.00 น.นั้น

ทางสปริงเรดิโอได้เรียนข้อเท็จจริงต่อสาธารณะดังต่อไปนี้ 1) สถานีฯ ได้รับแจ้งจากสำนักงาน กสทช. ด้วยวาจา ทางโทรศัพท์ เมื่อเวลาประมาณ 16.15 น. ของวันพุธ ที่ 12 เม.ย. 2560 ว่า ให้ระงับการออกอากาศเนื้อหา พร้อมโฆษณา เป็นการชั่วคราว แล้วให้เปิดเพลงเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เม.ย. 2560 จนถึงวันที่ 17 เม.ย. 2560 เวลา 24.00 น. อ้างเป็นคำสั่งเลขาธิการ กสทช. จากการสอบถาม (หลายครั้ง ) ว่า เป็นความผิดใด แต่ผู้แจ้งบอกแต่เพียงว่า “เป็นคำสั่งของเลขาธิการ กสทช. ซึ่งพูดไม่ได้ ไม่สามารถบอกรายละเอียดได้” และจะนำเอกสารการสั่งระงับการออกอากาศ มอบให้เมื่อผู้บริหารสถานีฯ ไปพบเลขาธิการ กสทช. ในวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2560

2) ในเวลาต่อมา ได้ปรากฎข่าวในสื่อมวลชน ดังนี้ “นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดว่า สำนักงาน กสทช.สั่งระงับการออกอากาศชั่วคราวสถานีวิทยุ 1 ปณ. FM 98.5 MHz ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 เม.ย.2560 จนถึงวันที่ 17 เม.ย.2560 เวลา 24.00 น. เนื่องจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับเนื้อหารายการที่ออกอากาศไม่เหมาะสม ซึ่งอาจกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย โดยในขณะที่มีการตรวจสอบ จึงมีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศชั่วคราวไปก่อน ทั้งนี้ สำนักงานได้มีคำสั่งให้ผู้แบ่งเวลาดำเนินรายการเข้ามาพบ เพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวในวันที่ 17 เม.ย.2560 เวลา 10.00 น.”

3) สถานีฯ จึงพยายามติดต่อไปยังแหล่งข่าวระดับต่าง ๆ เพื่อหาข้อมูล และข้อเท็จจริง ซึ่งไม่มีใครยืนยันข้อมูลชั้นต้น-ปฐมภูมิได้เลย มีเพียงข้อมูลบอกเล่าได้ยินมาเท่านั้น ซึ่งเป็นลักษณะข้อมูลทุติยภูมิอ้างอิงโดยไม่ยืนยัน

4) เมื่อไม่มีการระบุรายละเอียดของความผิด และระบุรายการที่กระทำผิด ในชั้นแรก สถานีฯ ได้สอบถามผู้ดำเนินรายการทุกๆ คน ทุกรายการ ว่า ได้ดำเนินรายการที่มี ลักษณะขัดต่อความมั่นคงหรือไม่ ซึ่งผู้ดำเนินรายการทุกคนยืนยันว่าไม่เคยกระทำเช่นนั้นเลย อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคำยืนยันดังกล่าว แต่สถานีฯ ได้ตัดสินใจให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากรายการจริง ด้วยการเรียกเทปย้อนหลังรายการทุกรายการ ตลอด 24 ชั่วโมง ย้อนหลังเป็นเวลา 1 สัปดาห์มานั่งฟังอย่างละเอียดและถอดถ้อยคำสำคัญของผู้จัดรายการทุกคนทุกรายการว่า มีรายการใดที่กระทำผิดต่อความมั่นคง ซึ่งแม้จะยุ่งยากอย่างยิ่งและต้องทุ่มเททุกสรรพกำลังทั้งสถานี เนื่องจากไม่ได้รับการระบุรายการที่กล่าวอ้างว่ากระทำความผิดมา แต่จะต้องรีบหาข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นโดยเร็วจากการฟังย้อนหลังในเวลาจริงถึง 24 ชั่วโมง ตลอดการออกอากาศใน 7 วัน จึงต้องเร่งฟังและถอดใจความกันทั้งวันทั้งคืนทั้งที่ทำงานและที่บ้านของพนักงาน

5) บัดนี้การฟังรายการย้อนหลังได้ดำเนินการครบเสร็จสิ้นแล้ว ไม่พบว่ามีรายการใดเลย หรือในช่วงใดช่วงหนึ่งเลย ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ย้อนหลังไป 7 วันนี้ ได้ดำเนินรายการออกอากาศในลักษณะผิดต่อกฎหมายความมั่นคง แต่อย่างใด ซึ่งสถานีฯ จะจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นทางการ โดยระบุถึงรายการในแต่ละวัน ถอดเนื้อหาโดยสรุปของแต่ละรายการ พร้อมทั้งทำสำเนาเทปรายการทุกรายการ มอบแก่สำนักงาน กสทช. ในวันจันทร์ที่ 17 เม.ย. 2560 ต่อไป

6) สถานีฯ ได้รับความเสียหายจากคำสั่งระงับการออกอากาศในครั้งนี้อย่างมาก การระงับออกอากาศโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหาย แต่ที่เหนือกว่านั้นคือการถูกป้ายสีว่าอาจมีส่วนเกี่ยวพันกับกระบวนการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ ซึ่งสถานีฯ ไม่อาจรับได้เนื่องจากสถานีฯ เป็นสื่อมวลชนมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ และสนับสนุนความมั่นคงของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มาโดยตลอด สถานีฯ จึงขอเรียนชี้แจงต่อสาธารณะมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ไว้วางใจ/เชื่อมั่นเหมือนเช่นเคยว่า เราจะทำหน้าที่สื่อมวลชนมืออาชีพเหมือนเดิมที่เข้มข้น เพื่อประโยชน์ของชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เรามีเจตนารมณ์มุ่งมั่นรายงานข่าวเจาะเชิงลึก ที่ไม่เคยมีใครกล้ารายงานต่อประชาชน เราจะเกาะกัดติดและทำลายล้างขบวนการทุจริต ข้าราชการ/นักการเมืองโกงกินชาติ เราจะกลับมาออกอากาศฯ ในวันที่ 18 เม.ย. 2560 เป็นต้นไป ขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับฟังสถานีข่าวจริง สปริงเรดิโอ F.M.98.5 MHz. ร่วมเป็นพลังในการปฏิรูปประเทศของเราต่อไป

Back to top button