EE เล็งขายหุ้น”บุญเอนก”มูลค่า 514.59 ลบ.นำเงินจ่ายค่าซื้อหุ้นโรงไฟฟ้า


บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ EE ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวานนี้ (8 มิ.ย.) อนุมัติให้ขายหุ้นทั้งหมด 100% ในบริษัท บุญเอนก จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยให้แก่นางสาวรุ้งเพชร ลิ้มสวัสดิ์วงศ์ เป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยง มูลค่า 514.59 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้ภายในเดือนมิ.ย.60

ทั้งนี้ เพื่อนำเงินไปชำระค่าหุ้นของบริษัท เอสเอสยูที จำกัด (SSUT) ซึ่งทำธุรกิจผลิตไฟฟ้า ในงวดที่ 2 เพื่อเข้าถือหุ้นอีก 15% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 646.25 ล้านบาท โดยนอกเหนือจากเงินทุนที่จะได้รับจากการขายหุ้นบุญเอนกแล้ว บริษัทจะทำการกู้ยืมจากบุคคลหรือสถาบันการเงิน หรือการเพิ่มทุนหรือแหล่งอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

อนึ่ง เมื่อปี 57 EE ได้เข้าซื้อหุ้น 40% ใน SSUT  ซึ่งประกอบกิจการเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและไอน้ำในโครงการโรงไฟฟ้าบางปูโคเจนเนอเรชั่น  ภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ขนาดกำลังผลิตไฟฟ้า 240 เมกะวัตต์ ซึ่งแบ่งการชำระเป็น 2 งวด โดยงวดแรกชำระสำหรับการซื้อหุ้น 25% และงวดที่ 2 ชำระสำหรับการซื้อหุ้นอีก 15%

Back to top button