FER เผย Q2/60 ขาดทุนลดลง 52.63% หลังรับรู้รายได้ธุรกิจตัวแทนนายหน้าขาย LPG เต็มไตรมาส


บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) หรือ FER รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/60 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.60 ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าวขาดทุนลดลง เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ทั้งรายได้จากการขาย LPG รายได้จากการดำเนินธุรกิจบริหารสถานีบริการแก็ส NGV รายได้จากการขายกระแสไฟฟ้า และรายได้จากการขายวิทยุและอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งนี้รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากธุรกิจตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่ายแก็ส LPG ที่บริษัทสามารถรับรู้รายได้เต็มไตรมาส

Back to top button