“เสริมสร้าง พาวเวอร์” เคาะราคาขาย IPO ที่ 7.70 บาท เปิดจอง 18-20 ก.ย.นี้

"เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น" หรือ SSP ผู้ประกอบธุรกิจผลิต-จำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งใน-ตปท. เคาะราคาขาย IPO ที่ 7.70 บาท เปิดจอง 18-20 ก.ย.นี้ หวังระดมทุนขยายธุรกิจพลังงานทดแทน-ชำระหนี้ โดยมี บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน


บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SSP กำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่ราคาหุ้นละ 7.70 บาท เปิดให้จองซื้อในวันที่ 18-20 ก.ย.นี้ โดยมี บล.กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ขณะที่ผู้ร่วมจัดจำหน่าย ได้แก่ บล.ทรีนีตี้ บล.ทิสโก้ บล.ไทยพาณิชย์ บล.ธนชาต และบล.ฟินันเซีย ไซรัส

โดย SSP จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 276,375,000 หุ้น ประกอบด้วย (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ จำนวน 230,375,000.0 หุ้น และ (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ได้แก่ Unity I. Capital Limited จำนวน 46,000,000 หุ้น รวมคิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

Back to top button