AHC เผยปี 60 กำไรลดลง 30% หลังรายได้หด-รายจ่ายพุ่ง

AHC เผยปี 60 กำไรลดลง 30% เหลือ 127.87 ลบ. จากปีก่อนมีกำไร 182.54 ลบ. หลังรายได้หด-รายจ่ายพุ่ง


บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน) หรือ AHC รายงานผลการดำเนินงานปี 60 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.60 (รวมบริษัทย่อย) ดังนี้

ทั้งนี้ผลการดำเนินงานประจำปี 60 มีกำไรลดลง เนื่องจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลรวมของโรงพยาบาลทั้งสองแห่งปี 60 เท่ากับ 1,547.84 ล้านบาท ลดลงจากปี 59 จำนวน 37.66 ล้านบาท หรือ 2.38% เป็นผลจากรายได้ค่ารักษาพยาบาลทั่วไปที่ลดลง 27.25 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.33% และรายได้จากโครงการประกันสังคมที่ลดลง 10.42 ล้านบาท หรือคิดเป็น 2.51% เป็นผลจากรายได้ที่ค้างจ่ายของภาครัฐในส่วนของประกันสังคมนอกเหนือเหมาจ่ายของปี 58 ที่มาจ่ายในปี 59

สำหรับต้นทุนค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสองโรงพยาบาล (รวมค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย) ของปี 60 เท่ากับ 1,425.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 32.19 ล้านบาท คิดเป็น 2.31% โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนของต้นทุนค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้น 31.25 ล้านบาท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างค่าตอบแทนและเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางมากขึ้น ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น 0.94 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการปรับเงินเดือนและสวัสดิการค่าตอบแทนของบุคลากรประจำปี

 

 

Back to top button