Stocks in Trend – บล.เอเอสแอล


ESSO      ราคาปิด14.40

สัญญาณเทคนิค     : แท่งเทียนสีดำไม่สร้างจุดสูง เน้นยืนบริเวณแนวรับ 14.00-13.90 SLเมือ่ต่ำกว่า13.90

แนวรับ          : 14.00-13.90

แนวต้าน         : 14.50/15.00

คำแนะนำของ ASL : ถือหรือซื้อระยะสั้นเล่นรอบ เน้นยืนแนวรับ 14.50 SL=13.90

 

WORK      ราคาปิด49.00

สัญญาณเทคนิค     : ทดสอบยืนแนวรับและปิดตัวด้วยแท่งเที่ยนสัญญาณบวก แนวโน้มทดสอบแนวต้านตามลำดับ

แนวรับ          : 46.00/44.25=SL

แนวต้าน         : 49.25/50.25

คำแนะนำของ ASL : ถือหรือซื้อระยะสั้นเล่นรอบ เน้นยืนแนวรับ 46.00 SL=44.25

 

WHA       ราคาปิด4.30

สัญญาณเทคนิค     : แท่งเทียนแกว่งตัวขึ้นตามการเรียงตัวSMAทิ่อยู่ในภาวะBullish เน้นยืนSMA5วัน

แนวรับ          : 4.26/4.18

แนวต้าน         : 4.32/4.56

คำแนะนำของ ASL : ถือหรือซื้อระยะสั้นเล่นรอบ เน้นยืนแนวรับ 4.26 SL=4.18

 

SYNTEC    ราคาปิด4.56

สัญญาณเทคนิค     : ทดสอบยืนแนวรับ 4.46 และมีแรงซื้อกลับขึ้นมาเป็นบวก มีโอกาสทดสอบผ่านแนวต้าน

แนวรับ          : 4.46/4.40

แนวต้าน         : 4.60/4.80

คำแนะนำของ ASL : ถือหรือซื้อระยะสั้นเล่นรอบแนวรับ 4.46 SLเมื่อต่ำกว่า 4.40

Back to top button