SET50 ลุ้นรีบาวน์ในกรอบ 1,148 – 1,164 จุด!

กลยุทธ์วันนี้ เลือก Open Long S50Z18 คาดหวังการรีบาวด์แนวต้าน 1,159 จุด / 1,164.8 จุด และ/หรือ รอจังหวะ Open Short S50Z18 บริเวณแนวต้าน  พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากทะลุต้นทุนเกิน 5 จุด


จับทิศ SET50 โดย AECs : SET50 (S50Z18) 3 ต.ค. 2561

กลยุทธ์การลงทุน

Outright Trading : กลยุทธ์วันนี้ เลือก Open Long S50Z18 คาดหวังการรีบาวด์แนวต้าน 1,159 จุด / 1,164.8 จุด และ/หรือ รอจังหวะ Open Short S50Z18 บริเวณแนวต้าน  พร้อมกับตั้ง Stop Loss หากทะลุต้นทุนเกิน 5 จุด

มุมมองด้านเทคนิค: Trading Range ย่อ Long เด้ง Short !!!

ดัชนี S50Z18 กราฟ Timeframe 60 นาที ภาพการเคลื่อนไหวของดัชนียังคงกรอบ Sideway ต่อเนื่อง  โดยที่ Price Action เกิดสัญญาณการรีบาวด์จากแนวรับของกรอบล่างหลังดัชนีย่อลงวานนี้ บวกกับเครื่องมือ RSI ที่ดีดตัวขึ้นจาก Oversold Zone สะท้อนโมเมนตัมช่วงสั้นปรับตัวดีขึ้น ฉะนั้น มองดัชนีคงแกว่งตัวในกรอบ Sideway (1,148-1164.8)

Fund Flow Analysis:

เมื่อวานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 3,273.8 ล้านบาท พร้อมกับมีสถานะNet Short 6,032 สัญญาใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 4,662.3 ล้านบาท

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1812B 0.80 14.3 1.00
S5028C1812C 0.52 16.3 1.36

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1812A 0.46 14.6 1.71
S5028P1812B 0.70 13.4 1.22
ข้อมูล ณ วันที่ 02/10/2018

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button