MK แจงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ “ตั้งมติธรรม” จ่อขายหุ้น 20.64%

ตลท. ขึ้น H หุ้น MK เช้านี้ (15 มิ.ย.) หลังมีข่าวผู้ถือหุ้นใหญ่ขายหุ้นกว่า 30% ให้ "ทศพงศ์ จารุทวี" ด้าน MK แจงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ “ตั้งมติธรรม” ต้องการขายหุ้นจำนวน 177,550,000 หุ้น หรือ 20.64% ในราคา 6.75 บ./หุ้น ให้นักลงทุน เผยจะแจ้งรายละเอียดต่อตลท. หลังทำรายการเรียบร้อย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) หรือ MK เนื่องจากมีข่าวว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทบรรลุข้อตกลงในการขายหุ้นรวมกันกว่า 30 % ที่ราคา 7 บาทเศษให้กับกลุ่มนายทศพงศ์ จารุทวี

โดย ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการถือหุ้น การบริหารงาน และ การตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ MK แต่ ตลท.ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ MK เป็นการชั่วคราวตั้งแต่ภาคเช้า ของวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป จนกว่าข้อเท็จจริงดังกล่าวจะเผยแพร่แก่นักลงทุนโดยทั่วกัน

ขณะที่เช้าวันนี้ (15 มิ.ย.) MK ชี้แจงข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าว เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงการการถือหุ้นของบริษัทว่า บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้แก่ นายชวน ตั้งมติธรรม และครอบครัว ว่ามีความประสงค์จะขายหุ้น เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 177,550,000 หุ้น คิดเป็น 20.64% ของทุนชำระแล้วของบริษัทในราคา 6.75 บาท/หุ้น ให้แก่กลุ่มผู้ลงทุน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และจะได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบถึงรายละเอียดภายหลังจากทำรายการเรียบร้อยแล้ว

ล่าสุด ตลท. ได้ปลดเครื่องหมาย H หุ้น MK เช้าวันนี้ (15 มิ.ย.) เรียบร้อยแล้ว หลังบริษัทชี้แจงกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ “ตั้งมติธรรม” จะขายหุ้นออก 20.64% ที่ราคา 6.75 บ./หุ้น

Back to top button