TFFIF เปิดเทรดวันแรก 10.20 บาท สูงกว่าราคาเสนอขาย 2%

TFFIF เปิดเทรดวันแรก 10.20 บาท สูงกว่าราคาเสนอขาย 2% โดย ณ เวลา 11.10 น. อยู่ที่ระดับ 10.20 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 2% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 1.68 พันล้านบาท


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ TFFIF ณ เวลา 11.10 น. อยู่ที่ระดับ 10.20 บาท บวก 0.20 บาท หรือ 2% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 1.68 พันล้านบาท โดยราคาหุ้นเข้าซื้อขายวันแรกและวิ่งเหนือราคาเสนอขาย 10.00 บาท/หน่วย

สำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) หรือ TFFIF เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มบริการ หมวดธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยเสนอขายหน่วยละ 10 บาท

ทั้งนี้ TFFIF ลงทุนในสิทธิที่จะได้รับ 45% ของรายได้ค่าผ่านทางหลังหักภาษีมูลค่าเพิ่มของทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-อาจณรงค์-วงแหวนรอบนอก) และทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) ระยะทางรวม 83.2 กิโลเมตร เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (RTA)

โดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมยังเป็นเจ้าของทรัพย์สินและเป็นผู้บริหารจัดการทางพิเศษดังกล่าว นอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเข้าถือหน่วยลงทุนในสัดส่วนไม่น้อยกว่า 10% เป็นระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

Back to top button