GULF เดินหน้าโรงไฟฟ้า”GSRC” 2,500MW รับลูกกกพ.ไฟเขียวพื้นที่สร้างสายส่ง พร้อมCODมี.ค.64

GULF เดินหน้าโรงไฟฟ้า "GSRC" 2,500 MW รับลูกกกพ.ไฟเขียวพื้นที่สร้างสายส่ง พร้อม COD มี.ค.64


บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ประกาศเรื่องกำหนดเขตระบบโครงข่ายโรงไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ โรงไฟฟ้า บริษัท กัลฟ์ เอสอาร์ซี จำกัด (GSRC) ปลวกแดง ตามพ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 ฉบับลงวันที่ 28 พ.ย.61

โดยกกพ.ได้เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดำเนินการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 500 กิโลโวลต์ เริ่มต้นจากโครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตั้งอยู่ที่ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยปลวกแดง ตั้งอยู่ที่ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทางประมาณ 10.90 กิโลเมตร ให้เป็นเขตระบบโครงข่ายโรงไฟฟ้า

สำหรับประกาศดังกล่าวนับเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า GSRC เนื่องจากกฟผ.จะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างสายส่งขนาด 500 กิโลโวตต์ เพื่อรองรับการซื้อไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้า GSRC ตามกำหนดเปิดดำเนินการของโครงการต่อไปในอนาคต โดยการดำเนินการก่อสร้างสายส่งดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบภายใต้ประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้า GSRC  ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีมูลค่าโครงการประมาณ 51,000 ล้านบาท ถือหุ้นโดยกลุ่ม GULF ในสัดส่วนร้อยละ 70 และกลุ่ม Mitsui & Co., Ltd. ในสัดส่วนร้อยละ 30 โครงการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับกฟผ. จำนวน 2,500 เมกะวัตต์ (MW) เป็นเวลา 25 ปี โดยโรงไฟฟ้าแบ่งเป็น 4 หน่วยผลิต จะทยอยเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ห่างกันหน่วยผลิตละ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนมี.ค.64 ถึงเดือนต.ค.65 ทั้งนี้ โครงการได้เริ่มงานก่อสร้างแล้วตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา

Back to top button