2S กำไรไตรมาส 1/62 ลดลง 28% มาที่ 50 ลบ. หลังค่าใช้จ่ายพุ่ง

2S กำไรไตรมาส 1/62 ลดลง 28% มาที่ 50 ลบ. จากปีก่อนกำไร 68.87 ลบ. หลังค่าใช้จ่ายพุ่ง


บริษัท 2 เอส เมทัล จำกัด (มหาชน) หรือ 2S รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/62 (รวมบริษัทย่อย) สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 62 มีกำไรสุทธิดังนี้

โดยผลการดำเนินงานในไตรมาสดังกล่าว มีผลกำไรลดลง เนื่องจากกําไรขั้นต้น มีจํานวน 116.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้น 7.97% ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปี 2561 ที่มีอัตรากําไรขั้นต้น 10.06% เนื่องจากสภาพตลาดมีการแข่งขันสูง

ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขาย มีมูลค่า 34.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.72 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 15.94% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 โดยสาเหตุหลักคือปริมาณขายเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าเพิ่มขึ้น

Back to top button