SET50 วันนี้ยังแกว่งตัวในกรอบเดิม 1,095-1,112 จุด

Trading Range S50U19: Close : 1,105.50 (+2.90 จุด) Resistance : 1,110/1,112 Support : 1,095/1,092 Stop Loss : เกินต้นทุน 5 จุด


จับทิศ SET50 โดย AECS : SET50 (S50U19) 18 ก.ย. 2562

กลยุทธ์การลงทุน

Trading Range S50U19: Close : 1,105.50 (+2.90 จุด) Resistance : 1,110/1,112 Support : 1,095/1,092 Stop Loss : เกินต้นทุน 5 จุด
มุมมองด้านเทคนิค:

จากกราฟรายวัน S50U19 วานนี้แกว่งในกรอบ 1,100-1,110 จุด สำหรับวันนี้เราคาดตลาดยังคงแกว่งตัวในกรอบเดิม 1,095-1,112 จุด แต่คาดมีแรง Short กดดันตลาดต่อเนื่อง กลยุทธ์แนะนำ Swing Trade โดยเปิด Short บริเวณแนวต้าน 1,110-1,112 จุด หรือเปิด Long กรณีย่อลงมาในโซน 1,095-1,100 จุด เพื่อเล่นในกรอบเส้นประสีขาว และกำหนด Stop loss หากเกินต้นทุน 5 จุด อย่างไรก็ดี มุมมองระยะกลางเรายังมองแกว่งตัวขึ้น สามารถรอเปิด Long ที่ 1,095 จุดได้

Fund Flow Analysis:

นลท.ต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้น 886.13 ลบ. บวกกับมีสถานะ Net Short 10,038 จุด สัญญาใน Index Futures คิดรวมเป็นมูลค่าขายสุทธิในตลาดทุน (หุ้น + Index Futures) 3,110.19 ลบ.

ทั้งนี้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและตารางราคาได้เพียงแค่คลิกชื่อ DW ด้านล่างนี้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
S5028C1910A 0.77 16.9 1.19
S5028C1912B 0.17 13.8 0.22
S5028C1912C 0.39 10.8 0.39

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
S5028P1910A 0.19 21.0 0.37
S5028P1912A 0.42 13.3 0.51
S5028P1912B 0.13 13.7 0.17
ข้อมูล ณ วันที่ 17/09/2019

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจาก บล. เออีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นอิสระ โดยบริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) มิได้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทได้ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคตการลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุนและศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้ บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัท มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัท แต่อย่างใด

Back to top button