ตลท.จับ 11 หุ้น แขวน SP หลังไม่ส่งงบฯปี 62

ตลท.จับ 11 หุ้น แขวน SP หลังไม่ส่งงบฯปี 62


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP หุ้นทั้งหมด 11 บริษัท ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันนี้ (3 มี.ค.) เนื่องจากบริษัทไม่สามารถส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.62 ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำหรับ 11 บริษัทที่ถูกขึ้น SP ได้แก่

– บมจ.เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA)

– บมจ.แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค (CEN)

– บมจ.อี ฟอร์ แอล เอม (EFORL)

– บมจ.ไฮโดรเท็ค (HYDRO)

– บมจ.อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC)

– บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป  (NMG)

– บมจ.เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น (PACE)

– บมจ.โพลาริส แคปปิตัล (POLAR)

– บมจ.พีพี ไพร์ม (PPPM)

– บมจ.ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF)

– บมจ.เอื้อวิทยา (UWC)

Back to top button