AOT แนะเผื่อเวลา! หลังเพิ่มจุดคัดกรองผดส. 6 สนามบิน ยกระดับความปลอดภัย

AOT แนะเผื่อเวลา! หลังเพิ่มจุดคัดกรองผดส. 6 สนามบิน ยกระดับความปลอดภัย


นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT หรือ ทอท.กล่าวว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก ประกอบกับประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการบินที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก

ทั้งนี้ ต้องมีมาตรการเข้มงวดในการป้องกันโดยเฉพาะการเพิ่มจุดคัดกรองผู้โดยสารขาออก (Exit Screening) ด้วยเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิอินฟราเรดขนาดเล็ก (Handheld Thermoscan) ภายในท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยาน ไปพร้อมกับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อให้จำนวนผู้ติดเชื้อทั่วโลกลดน้อยลง

โดยจุดคัดกรองในท่าอากาศยานต่างๆ ได้แก่ ทสภ.มีจุดตรวจคัดกรอง 3 จุด แบ่งเป็น อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 จุด บริเวณจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารหลัง Row B, C และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 2 จุด บริเวณจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสาร โซน 3 Row L และบริเวณช่องทางเดินของบุคลากรทางการบิน

ด้าน ทดม. มีจุดคัดกรอง 6 จุด แบ่งเป็น อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 3 จุด บริเวณช่องทางขาออกภายในประเทศ ช่องทางเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศ และช่องทางเปลี่ยนเครื่องภายในประเทศไปยังต่างประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 3 จุด บริเวณช่องทางขาออกระหว่างประเทศ ทภก.มีจุดคัดกรอง 2 จุด แบ่งเป็น อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 จุด บริเวณช่องทางขาออกภายในประเทศ และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 จุด บริเวณจุดตรวจลงตราหนังสือเดินทาง ชั้น 3

สำหรับ ทชม.มีจุดคัดกรอง 2 จุด แบ่งเป็น อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 จุด บริเวณชั้น 2 ก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออก และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 จุด บริเวณชั้น 2 ก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออก

ส่วน ทหญ.มีจุดคัดกรอง 2 จุด แบ่งเป็น อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 จุด บริเวณชั้น 2 ก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออก และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 จุด บริเวณชั้น 2 ก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออก ทชร.มีจุดคัดกรอง 2 จุด แบ่งเป็น อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 1 จุด บริเวณประตูก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออก ชั้น 1 และอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ 1 จุด บริเวณประตูก่อนถึงจุดตรวจค้นร่างกายและสัมภาระผู้โดยสารขาออก ชั้น 2

ด้านนายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า หากพบผู้โดยสารที่มีอุณหภูมิสูงหรือเข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น เจ้าหน้าที่คัดกรองจะประสานกับคลินิกของฝ่ายการแพทย์ ทอท.เพื่อแจ้งไปยังกระทรวงสาธารณสุข และด่านควบคุมโรค รวมถึงสายการบินให้พิจารณาดำเนินการตามแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการเดินอากาศเกี่ยวกับการให้บริการจากท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้ประกาศ ณ วันที่ 8 มี.ค.63 ต่อไป

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มจุดตรวจคัดกรองทั้งหมดนี้ อาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้โดยสาร ที่มาใช้บริการ ทอท.จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทาง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินเนื่องจากขั้นตอนต่างๆ ภายในสนามบินอาจใช้เวลายาวนานกว่าปกติ

Back to top button