HSI ระยะสั้นมีรีบาวด์แต่ไม่มาก แนะถือ Put DW

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ Hang Seng (Futures …


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ

Hang Seng (Futures – Mar 20) 13 มี.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 22650 / 22000

แนวต้าน (จุด) : 23400 / 24000

กลยุทธ์: แนะนำให้ถือ Put DW

Stop Order: ตั้งจุด Lock กำไรไว้ที่ 23400 จุด

มุมมองด้านเทคนิค:

Hang Seng Futures Mar20 ดัชนีหลังจากที่มีการปรับตัวหลุด Low ที่ทำไว้วันที่ 15 ส.ค. 2019 บริเวณ 24800 จุด ก็เกิดการดิ่งลงค่อนข้างแรง และทำให้ดัชนีเกิดการฉีกออกจากเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอย่างมาก แม้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดการลู่เข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น แต่คิดว่าไม่น่าจะเกิด Rebound ได้ไกลมา ขณะ Position ที่ได้ถือ Put DW มาก็ทำให้ง่ายต่อการเทรด สามารถที่จะ Let Profit Run ได้ และตั้งจุด Stop Profit เอาไว้

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2004A 0.44 13.2 0.02
HSI28C2004B 0.20 16.6 0.01

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2004A 1.69 7.3 0.05
ข้อมูล ณ วันที่ 12/03/2020

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button