บอร์ด SGP ไฟเขียวซื้อหุ้นคืนวงเงิน 1 พันลบ. เริ่ม 27 มี.ค.-26 ก.ย.63

บอร์ด SGP ไฟเขียวซื้อหุ้นคืนวงเงิน 1 พันลบ. เริ่ม 27 มี.ค.-26 ก.ย.63


บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 มี.ค. อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1 พันล้านบาท มีจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนไม่เกิน 91 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 5% โดยเป็นการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-26 ก.ย.63

 

Back to top button