บอร์ด CPALL ไฟเขียวซื้อหุ้นคืน วงเงิน 1.3 หมื่นลบ. เริ่ม 1 เม.ย.-30 ก.ย.63

บอร์ด CPALL ไฟเขียวซื้อหุ้นคืน วงเงิน 1.3 หมื่นลบ. เริ่ม 1 เม.ย.-30 ก.ย.63


บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.63 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 13,000 ล้านบาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 180,000,000 หุ้น หรือคิดเป็น 2% ของจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.63 ถึง 30 ก.ย.63

Back to top button