สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPN มูลค่าสูงสุด 44.51 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) CPN มูลค่าสูงสุด 44.51 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
CPN 4 1,025,600 44,510.40 43.4
PTTGC 1 1,700,000 40,970.00 24
PTTEP 1 560,000 31,920.00 57
GULF 1 100,000 12,600.00 126
IRPC
1 6,000,000 11,280.00 2
TCAP 1 250,000 9,035.45 36
RPH 1 2,000,000 9,000.00 5
TFG 1 2,000,000 5,160.00 3
TPIPL 1 2,000,000 2,000.00 1

Back to top button