สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 20 มี.ค.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 20 มี.ค.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AOT 3,749,000 190,163,425 5.49%
ADVANC 822,700 161,075,550 4.09%
KTC 859,000 25,090,250 3.79%
BBL 493,000 46,151,750 3.69%
KBANK 501,500 45,347,600 3.17%
TRUE-R 7,926,500 26,266,664 3.16%
ADVANC-R 591,700 115,602,650 2.94%
BLAND 1,000,000 835,000 2.61%
MTC 654,300 26,109,900 2.48%
THAI 265,000 815,600 2.47%
PTTEP-R 927,000 56,934,250 2.45%
GPSC-R 927,400 54,376,875 2.31%
MAJOR 127,000 1,591,200 2.31%
PTT 4,429,300 121,613,650 2.22%
SCC 155,200 46,987,600 2.09%
COM7 420,400 8,289,420 2.07%
EA-R 325,000 11,431,250 2.06%
KTB 1,400,000 14,470,000 2.04%
BGRIM-R 921,900 36,544,675 2.03%
BCPG 258,000 3,019,400 1.99%
AOT-R 1,320,100 67,169,875 1.93%
BJC 322,700 12,876,725 1.88%
PTTGC-R 983,900 25,281,600 1.81%
TMB 9,500,000 7,582,500 1.72%
GULF 508,000 75,265,000 1.66%
GULF-R 509,300 74,242,050 1.66%
BEAUTY 3,500,000 4,925,000 1.53%
TRUE 3,715,500 12,384,760 1.48%
PTTEP 558,000 33,905,750 1.47%
GPSC 573,300 33,053,375 1.43%
JASIF 550,000 3,960,000 1.41%
CRC 771,800 19,357,700 1.38%
HMPRO 900,000 9,930,000 1.37%
GUNKUL 500,000 1,108,376 1.35%
CBG 107,800 7,009,600 1.33%
CPN 357,800 14,156,300 1.26%
GLOBAL 209,600 2,358,000 1.26%
BGRIM 555,400 22,622,900 1.22%
MINT 1,119,000 18,341,400 1.21%
HANA 82,200 1,791,350 1.12%
KBANK-R 170,000 15,612,500 1.08%
PLAT 10,000 23,600 1.03%
SCB-R 238,300 15,315,400 1.01%
LH 733,900 4,954,360 0.98%
EA 150,000 5,128,500 0.95%
PTTGC 433,200 11,436,550 0.80%
INTUCH 246,700 11,837,275 0.77%
CENTEL 52,000 746,600 0.76%
LANNA 1,500 7,290 0.73%
RATCH 62,900 3,549,075 0.73%
BDMS 591,100 11,540,250 0.70%
TISCO 189,500 12,102,250 0.70%
BAFS 6,000 113,550 0.67%
BH-R 15,900 2,091,400 0.67%
SAWAD 132,700 6,066,750 0.64%
AWC 600,000 1,995,786 0.60%
CPALL 640,500 38,354,875 0.60%
BANPU 239,200 1,295,600 0.58%
BEM 915,800 6,535,040 0.58%
VGI 80,000 498,000 0.54%
RS 20,000 177,000 0.53%
TOP 260,400 8,032,475 0.53%
IRPC 1,255,300 2,802,740 0.51%
CPF 400,000 9,180,000 0.46%
EGCO 20,000 4,240,000 0.46%
TCAP-R 61,000 1,975,650 0.46%
OSP 50,400 1,939,550 0.45%
SPRC 241,100 1,242,320 0.44%
BTS 645,200 5,887,190 0.42%
STEC 100,000 1,120,000 0.37%
PSH 21,000 199,600 0.36%
BEC 16,000 57,080 0.35%
WORK 20,000 131,000 0.35%
TCAP 43,000 1,386,750 0.32%
BCP-R 21,300 331,630 0.31%
IVL 118,200 2,190,120 0.30%
BH 6,800 885,800 0.29%
LPN 28,500 91,320 0.25%
SEAFCO 10,000 40,800 0.24%
MTC-R 60,000 2,430,000 0.23%
INTUCH-R 70,500 3,478,150 0.22%
RATCH-R 17,700 1,000,925 0.21%
CPF-R 165,100 3,854,400 0.19%
SCB 44,100 2,812,350 0.19%
SPA 1,500 11,850 0.15%
TU 36,000 510,600 0.13%
CK 18,000 274,700 0.12%
TPIPP 22,700 68,554 0.12%
PTG 20,000 220,000 0.11%
KKP 10,000 360,000 0.10%
BEM-R 148,500 1,091,475 0.09%
CPN-R 26,200 1,043,450 0.09%
HANA-R 5,300 120,820 0.07%
DTAC 10,000 367,500 0.06%
EGCO-R 2,100 467,500 0.05%
SAWAD-R 10,000 477,500 0.05%
TKN 7,000 38,200 0.05%
TSE 10,000 19,000 0.05%
TVO 1,000 22,500 0.03%
BJC-R 4,200 165,900 0.02%
DTAC-R 4,000 143,000 0.02%
TQM 2,000 145,500 0.02%
BDMS-R 6,700 135,470 0.01%
KKP-R 500 18,750 0.01%
LH-R 8,200 54,120 0.01%
PTT-R 18,300 539,850 0.01%
TASCO 1,000 17,700 0.01%
HMPRO-R 2,000 23,400 0.00%
KCE 200 2,740 0.00%
TISCO-R 100 6,775 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button