HSI ย่อตัวระยะสั้น แนะเล่น Put DW สั้นๆ

วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ Hang Seng (Futures …


วิเคราะห์ตลาดฮั่งเส็งวันนี้ โดย KTZ

Hang Seng (Futures – Mar 20) 26 มี.ค. 2563

กลยุทธ์การลงทุน

แนวรับ (จุด) : 23600 / 23200

แนวต้าน (จุด) : 24000 / 24400

กลยุทธ์: แนะซื้อ Put DW เก็งกำไรสั้นๆ Day Trade

Stop Order: ตัดขาดทุนเมื่อดัชนีทะลุ 23900 จุด

 

มุมมองด้านเทคนิค:

 

Hang Seng Futures Mar20 ยังเห็นการฟื้นตัวของราคาอย่างต่อเนื่อง และสามารถที่จะทะลุแนวต้านเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นขึ้นมาได้ ขณะที่เครื่องมือ MACD ก็ได้ตัดเส้น Signal ขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อย ยิ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่กลับมาเป็นบวกมากขึ้น อย่างไรก็ดีการปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก Low บริเวณ 21500 จุด กว่า 10%                                                                         ก็ทำให้เรามองว่าการปรับตัวขึ้นน่าจะมีการชะลอตัวให้เห็น จึงแนะให้เล่น Put DW สั้นๆ

 

Call DW Bid Eff. Sensitivity
(Bullish view) (THB) gearing(x)
HSI28C2005C 0.83 9.0 0.03
HSI28C2005D 0.55 10.2 0.02

 

Put DW Bid Eff. Sensitivity
(Bearish view) (THB) gearing(x)
HSI28P2005D 1.46 5.5 0.03
ข้อมูล ณ วันที่ 25/03/2020

 

Effective gearing: ใช้บ่งชี้โอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนใน DW ตัวอย่างเช่น Effective Gearing เท่ากับ 5 เท่า หมายความว่า ถ้าราคาหุ้นอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไป 1% ราคา DW จะเปลี่ยนแปลงไปประมาณ 5%

Sensitivity: แสดงให้เห็นว่าหุ้นอ้างอิงหรือดัชนีอ้างอิงเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่จะทำให้ DW เปลี่ยนแปลงไป 1 ช่วงราคา เช่น 1 ช่วงราคาของ DW ที่มีราคาต่ำกว่า 2 บาท เท่ากับ 0.01 บาท

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 694 7777 หรือ www.thaidw.com

*หมายเหตุ: บทความหรือบทวิเคราะห์บนหลักทรัพย์อ้างอิงหรือดัชนีหลักทรัพย์อ้างอิงด้านบนนี้มาจากบล. เคที ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นอิสระ โดยบล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) และบริษัทในเครือมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด และความเห็นข้างต้นอาจขัดกับคำแนะนำหรือบทวิเคราะห์ของทางบริษัทและบริษัทในเครือได้ ข้อมูลนี้มิใช่เพื่อประกอบการเสนอขาย ชักชวน หรือแนะนำให้ลงทุนแต่อย่างใด ในกรณีที่มีการอ้างอิงถึงข้อมูลผลงานในอดีต หรือเป้าหมายราคา มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลตอบแทนในอนาคต การลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) มีความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงควรได้รับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาการลงทุนถึงความเหมาะสมในการลงทุน และศึกษาข้อมูลรายละเอียดของการออกและเสนอขาย DW จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย DW และร่างหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนก่อนการลงทุน

ทั้งนี้ในการคำนวนการเปลี่ยนแปลง (%) ของราคา DW คำนวนจากราคาเสนอซื้อสุดท้ายในช่วงเวลาโดยประมาณ 30 วินาที ก่อน Call Market (16.30น.) ทั้งนี้บริษัทมิได้ให้บริการรับฝากเงินและ/หรือดำเนินธุรกิจการธนาคารในประเทศไทยแต่อย่างใด และความรับผิดชอบต่างๆ ของบริษัทฯ มิได้แสดงถึงการบริการรับฝากเงิน/กู้เงิน ที่สัมพันธ์กับ Macquarie Bank Limited (เลขทะเบียนบริษัท ABN 46 008 583 542) และ Macquarie Bank Limited มิได้ให้การรับประกันหรือรับรองความรับผิดชอบของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อ่านคำเตือนดัชนี HSI คลิก https://www.thaidw.com/about/disclaimer

Back to top button