VIBHA ผุดไอเดียเปลี่ยน “ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท” เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 นาน 5 เดือน

VIBHA ผุดไอเดียเปลี่ยน "ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท" เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด-19 นาน 5 เดือน


บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) หรือ VIBHA เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัท ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้แจ้งข้อพิจารณาเห็นควรหยุดการประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นการชั่วคราวและได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและการเคหะแห่งชาติ ในการใช้อาคารโรงแรมเป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ COVID-19 (Hospital) ให้การดูแลภายใต้มาตรฐานและการกำกับของโรงพยาบาลราชวิถี สำหรับกลุ่มผู้ป่วย COVID-19 ที่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

โดยการดำเนินการคำนึงถึงความปลอดภัย และความสะดวกสบายของผู้ป่วยที่จะเข้ามารักษาตัวโดยทีมบุคลากรทางการแพทย์จากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกรมการแพทย์ และจิตอาสาร่วมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ เป็นเวลา 5 เดือน ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.63 เป็นต้นไป

Back to top button