STANLY ขายหุ้นทั้งหมดใน 16.35% ใน”ซัมไฮเทคส์” มูลค่า 290 ลบ.

STANLY ขายหุ้นทั้งหมดใน 16.35% ใน"ซัมไฮเทคส์" มูลค่า 290 ลบ.


บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ STANLY ระบุว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 5 ส.ค.อนุมัติการขายหุ้นในบริษัท ซัมไฮเทคส์ จำกัด ที่บริษัทถืออยู่จำนวน 170,040 หุ้น สัดส่วน 16.35% คิดเป็นมูลค่า 290 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันกิจกรรมทางธุรกิจ(รายการค้า) ระหว่างกันมีแนวโน้มลดลง และมีผู้แจ้งความประสงค์ต้องการซื้อในราคาที่เหมาะสม

โดยเมื่อวันที่ 7 ส.ค.บริษัทได้ดำเนินการขายหุ้นดังกล่าวให้กับ บริษัท ซี อูเอมูร่า แอนด์ โก จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่บริษัท ซัม ไฮเทคส์ เป็นผู้ผลิตและส่งออกอะไหล่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ อะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ประเภทชุบโลหะต่างๆ

 

Back to top button