AGE มอบอาหาร-เครื่องครัวป้อน “ตู้ปันสุข” จ.อยุธยา บรรเทาผลกระทบ “โควิด-19”

AGE มอบอาหาร-เครื่องครัวป้อน “ตู้ปันสุข” จ.อยุธยา บรรเทาผลกระทบ “โควิด-19”


บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน) หรือ AGE และบริษัท เอจีอี เทอร์มินอล จำกัด นำโดย นายบัญชา แก้วสุข และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนบริษัทฯ “มอบเครื่องอุปโภค บริโภค” เพื่อนำไปใช้ใน โครงการ “ตู้ปันสุข” เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรส Covic-19

โดยมี นายสายันต์ โพธิ์แย้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ และเจ้าหน้าที่ อบต.บ้านขล้อ เป็นผู้รับมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

Back to top button