THCOM ลงนามความร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม

THCOM ลงนามความร่วมมือ ม.เกษตรศาสตร์ พัฒนาระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม


บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ระบุว่า บริษัทร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและสนับสนุนทางวิชาการ ในการออกแบบวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม

โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมตลอดจนองค์ความรู้ด้านระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของประเทศ

ทั้งนี้ ความร่วมมือของทั้งภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมไปถึงด้านบุคลากร งานวิชาการ ข้อมูล และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษาวิจัยและพัฒนาด้วย

 

Back to top button