ACAP ขายทิ้งหุ้นลูก GSC เกลี้ยงพอร์ต นำเงินใช้หนี้! ดึงตระกูล “อัสสกาญจน์” ขึ้นเบอร์ 1

ACAP ขายทิ้งหุ้นลูก GSC เกลี้ยง นำเงินใช้หนี้! ดึงตระกูล "อัสสกาญจน์” ขึ้นเบอร์ 1


บริษัท เอเชีย แคปปิตอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ACAP เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 ที่จัดประชุมในวันนี้ (17 ก.ค.63) ซึ่งมีมติอนุมัติการจำหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GSC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ให้กับนายประยูร อัสสกาญจน์ ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยคาดว่าจะทำรายการแล้วเสร็จภายในวันที่ 24 ก.ค.2563 ทั้งนี้ภายหลังจากการทำรายการจะส่งผลให้ GSC ไม่ใช่บริษัทย่อยของบริษัทฯ อีกต่อไป

โดย ตระกูล อัสสกาญจน์ เป็นเจ้าของ บริษัท อัสสกาญจน์ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจจัดสร้างที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมากว่า 15 ปี ซึ่งการขายหุ้นครั้งนี้ส่งผลให้ นายประยูร ขึ้นแท่นผู้ถือหุ้นอันดับ 1 ทันที และสัดส่วนการถือหุ้น 64% โดยภายหลังจากการจำหน่ายหุ้นสามัญของ GSC จะส่งผลให้ ACAP มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น สามารถนำไปชำระหนี้ต่อไป

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอันดับ 1-5 ของ ACAP ภายหลังการเปลี่ยนแปลงจะเป็นดังนี้

ทั้งนี้ “ผู้สื่อข่าว” รายงานว่า ก่อนหน้านี้ ACAP ได้ผิดนัดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ รวมทั้งหมดเป็น 7 ชุด มูลค่ารวมกว่า 1.88 พันล้านบาท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. แจ้งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศ ขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลการผิดนัดชำระหนี้ของ ACAP ด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจลงทุน เนื่องด้วย ACAP ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการผิดนัดชำระหนี้แนวทางแก้ไขปัญหา และผลกระทบต่อฐานะการเงิน(ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27/03/2563)

 

Back to top button