TRT ค่าใช้จ่ายลด! หนุนผลงาน Q2 ขาดทุนลดลงเหลือ 16.57 ลบ.

TRT ค่าใช้จ่ายลด! หนุนผลงาน Q2 ขาดทุนลดลงเหลือ 16.57 ลบ.


บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)  หรือ TRT รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส 2/63 สิ้นสุด วันที่ 30 มิ.ย.2563 ดังนี้

โดยผลการดำเนินงานขาดทุนลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายไตรมาส 2/63 อยู่ที่ 433.90 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 488.71 ล้านบาท

Back to top button