สรุปหุ้นโดนขายชอร์ตหนัก ประจำวันที่ 4 พ.ย.63

สรุปข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ต จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ประจำวันที่ 4 พ.ย.63


หลักทรัพย์ ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต (หุ้น) มูลค่าการขายชอร์ต (บาท) %ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
GLOBAL 1,203,300 19,525,470 18.13%
BTS 3,050,100 27,660,505 16.64%
SPALI 770,400 12,249,360 14.53%
CBG 606,300 68,608,850 13.76%
BH-R 180,900 16,794,725 12.80%
TPIPP-R 602,000 2,540,440 12.78%
TOA 71,500 2,389,850 12.61%
BCH-R 383,500 5,177,250 12.43%
CENTEL 136,800 2,792,340 12.35%
TTW 311,700 3,698,050 12.12%
BGRIM 1,453,000 60,990,175 11.96%
BPP 522,900 7,023,340 11.18%
EGCO-R 209,700 35,917,850 10.61%
BEM 749,600 6,272,055 10.56%
PTTGC 2,123,700 88,723,650 10.55%
CHG-R 1,843,200 4,534,272 10.26%
TISCO-R 453,100 32,662,550 10.12%
TMB 18,957,100 15,923,964 9.21%
GPSC 1,059,000 56,568,600 9.19%
GPSC-R 1,053,000 56,477,175 9.13%
TCAP-R 354,800 9,995,075 9.05%
INTUCH 250,900 13,423,150 8.99%
TCAP 343,600 9,654,825 8.76%
IRPC-R 7,038,100 14,463,886 8.73%
KKP-R 433,300 17,872,575 8.58%
QH 504,900 1,060,290 8.57%
GULF 2,377,700 70,070,425 8.45%
HMPRO-R 3,716,500 51,299,460 8.34%
OSP-R 1,435,500 49,219,675 8.30%
MTC-R 990,000 55,071,075 8.20%
TRUE 2,295,100 6,430,456 8.08%
CPF 1,857,600 47,630,750 8.01%
AOT 1,663,800 89,965,950 7.71%
TISCO 339,800 24,437,100 7.59%
MINT-R 2,298,300 40,143,400 7.55%
CENTEL-R 81,300 1,659,430 7.34%
BAM-R 1,134,700 23,929,450 7.20%
KBANK-R 1,347,400 104,863,950 7.17%
TOP-R 606,600 21,433,850 7.15%
BGRIM-R 867,500 36,350,550 7.14%
IVL 3,860,800 91,728,170 7.14%
COM7-R 455,800 19,159,300 7.07%
VNT-R 44,900 1,085,890 7.02%
VGI 2,503,200 16,336,590 6.81%
KTB-R 1,116,600 9,771,080 6.78%
KTC 453,200 18,068,775 6.69%
SPALI-R 342,300 5,426,300 6.46%
SCB 533,600 34,830,950 6.40%
BBL 369,700 36,555,175 6.32%
BJC 171,000 5,057,150 6.26%
PTT 2,787,700 91,098,750 6.14%
MINT 1,767,500 30,814,300 5.80%
SGP 84,500 797,180 5.78%
TQM-R 64,400 7,529,100 5.76%
PTG 820,000 15,661,000 5.54%
ORI-R 272,300 1,864,250 5.53%
KBANK 1,036,900 80,629,025 5.52%
TOP 465,800 16,500,450 5.49%
EA 440,400 17,805,450 5.46%
ADVANC 318,400 54,786,600 5.43%
BDMS 1,103,000 19,511,720 5.43%
SAT 45,300 608,550 5.31%
WHA 7,578,100 18,443,500 5.13%
DTAC 179,900 5,592,850 5.10%
BH 71,100 6,570,075 5.03%
LH 1,050,000 6,930,000 5.02%
CRC-R 597,800 15,877,375 4.92%
PLANB 500,000 2,809,830 4.87%
RATCH 126,200 6,072,175 4.78%
PTTEP 642,100 52,146,825 4.76%
BANPU-R 5,151,900 36,201,360 4.71%
HMPRO 2,095,500 29,079,320 4.70%
GFPT-R 21,100 238,430 4.58%
PTTGC-R 912,500 37,942,275 4.53%
MTC 530,800 29,504,400 4.40%
KKP 209,900 8,672,175 4.16%
STEC 390,800 4,119,260 4.15%
CKP-R 2,499,400 12,200,540 4.12%
STA-R 660,400 22,213,250 4.08%
PTG-R 590,900 11,236,610 3.99%
SCB-R 322,900 21,023,650 3.87%
TU-R 1,970,500 30,352,840 3.79%
BLA-R 24,000 442,000 3.77%
SUPER 17,811,300 15,325,851 3.73%
AWC 2,319,100 7,177,428 3.69%
UNIQ 58,300 251,490 3.66%
KTB 599,800 5,254,755 3.64%
CK 453,200 7,231,000 3.61%
RATCH-R 94,800 4,541,900 3.59%
KCE-R 722,400 29,566,175 3.56%
PSL 338,500 1,684,730 3.52%
CRC 425,600 11,223,400 3.50%
TU 1,820,500 27,641,010 3.50%
MBK-R 26,100 293,510 3.49%
SHR 50,000 91,500 3.27%
CK-R 402,800 6,401,520 3.21%
SGP-R 46,400 438,250 3.18%
KTC-R 208,300 8,306,525 3.08%
HANA-R 670,100 29,645,500 3.06%
CPN 244,700 9,334,375 3.00%
IVL-R 1,603,900 38,070,580 2.96%
THANI 1,104,700 3,989,278 2.95%
PTL-R 37,000 895,400 2.80%
EGCO 54,500 9,348,900 2.76%
IRPC 2,207,300 4,583,078 2.74%
CPALL 1,258,800 70,385,925 2.65%
SCC 48,400 16,455,400 2.50%
THCOM 152,400 845,820 2.45%
SAWAD-R 311,500 15,970,200 2.42%
EA-R 190,400 7,636,300 2.36%
TASCO 1,265,300 19,495,760 2.35%
CPN-R 190,500 7,297,950 2.34%
TQM 26,100 3,054,250 2.33%
ESSO-R 465,000 2,942,415 2.31%
ICHI 275,200 2,872,640 2.10%
HANA 445,000 19,562,250 2.03%
PTTEP-R 272,300 21,999,750 2.02%
BTS-R 367,100 3,322,255 2.00%
CPF-R 463,100 11,890,600 2.00%
TASCO-R 1,065,000 16,493,380 1.98%
BEM-R 133,700 1,122,630 1.88%
TKN 169,300 1,842,300 1.88%
RS-R 60,900 1,149,550 1.86%
SPCG-R 4,100 82,340 1.86%
DTAC-R 64,900 2,024,175 1.84%
SPRC 179,300 984,650 1.76%
CKP 1,058,300 5,231,188 1.74%
THG-R 4,000 73,200 1.69%
SCGP 568,200 19,964,725 1.64%
DOHOME-R 156,300 2,281,220 1.55%
SAWAD 194,500 9,967,000 1.51%
AEONTS 19,200 2,579,600 1.47%
BAM 231,000 4,889,730 1.47%
SUPER-R 6,828,300 5,871,912 1.43%
TVO-R 17,900 599,650 1.39%
INTUCH-R 38,100 2,037,575 1.37%
BCPG 119,300 1,495,080 1.31%
AP 115,300 737,920 1.26%
EPG-R 81,700 435,640 1.23%
DELTA 86,100 16,148,050 1.21%
MAJOR-R 17,200 223,580 1.18%
AEONTS-R 15,100 2,022,950 1.16%
STEC-R 107,700 1,138,590 1.14%
JMT-R 97,800 3,265,675 1.13%
JMART 119,400 1,906,320 1.11%
TVO 14,000 462,950 1.09%
WHAUP-R 89,400 389,784 1.09%
JMT 87,400 2,953,025 1.01%
PRM 97,000 774,075 1.01%
THANI-R 368,100 1,329,430 0.98%
OSP 147,300 4,969,450 0.85%
BCH 23,700 321,620 0.77%
DOHOME 67,300 988,390 0.67%
MEGA-R 6,100 208,925 0.65%
SPRC-R 56,600 313,230 0.55%
BDMS-R 109,800 1,932,480 0.54%
GULF-R 146,900 4,260,100 0.52%
AMATA 60,600 726,210 0.50%
BANPU 545,400 3,859,700 0.50%
AI 25,000 50,000 0.48%
ESSO 80,000 516,000 0.40%
BCP-R 8,000 120,600 0.34%
TKN-R 29,200 315,380 0.32%
BBL-R 17,400 1,721,000 0.30%
JAS 150,000 414,000 0.27%
EPG 16,900 89,570 0.25%
AMATA-R 27,200 323,680 0.22%
BCPG-R 19,100 240,660 0.21%
STA 29,000 979,500 0.18%
WHA-R 253,400 620,412 0.17%
PLANB-R 15,400 86,215 0.15%
KCE 18,000 732,875 0.09%
AOT-R 8,900 485,050 0.04%
AAV 2,500 3,725 0.02%
COM7 1,000 42,750 0.02%
BLAND-R 300 297 0.01%
DCC 1,000 2,300 0.00%
JAS-R 200 546 0.00%
PRM-R 300 2,375 0.00%

*หมายเหตุ
  – ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  – รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ที่มา : www.set.or.th

Back to top button