PRINC มั่นใจ 2 ปีขยายรพ.ครบ 20 แห่ง เดินหน้าเปิดคลินิกทั่วไทย 100 แห่ง

PRINC มั่นใจ 2 ปีขยายรพ.ครบ 20 แห่ง เดินหน้าเปิดคลินิกทั่วไทย 100 แห่ง


นายธานี มณีนุตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท พริ้นซ์เพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ PRINC เปิดเผยว่า บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับการขยายโรงพยาบาลไปยังเมืองรอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงการบริการสาธารณสุข สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และประเทศ ภายใต้เป้าหมายเพิ่มโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่ง ช่วง 2 ปีข้างหน้า จากปัจจุบันที่มี 11 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมระหว่างภูมิภาค ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรสูงสุดทั้งในแง่บุคลากร และเครื่องมือทางด้านการแพทย์

ขณะที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายยังคงให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าคนไทย โดยเฉพาะภายหลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลกระทบต่อกลุ่มโรงพยาบาลที่เน้นบริการลูกค้าชาวต่างชาติ

แผนการเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลให้ครบ 20 แห่ง ยังคงเดินหน้าต่อไป เพียงแต่จะเพิ่มการให้บริการในระดับปฐมภูมิมากขึ้น ด้วยการเตรียมเปิดคลินิกตามแหล่งชุมชน เบื้องต้นกำหนดเป้าหมายเปิดคลินิกในกรุงเทพฯ ประมาณ 15-20 แห่ง และคาดว่าทั่วประเทศจะสามารถเปิดได้ถึง 100 แห่ง เนื่องจากเล็งเห็นว่าในแต่ละชุมชนมีจำนวนประชากรหนาแน่น และมีความต้องการทางด้านสาธารณสุขแตกต่างกันไป

ในกรณีที่คลินิกรองรับผู้ป่วยจนเต็มกำลังการให้บริการ ทางคลินิกจะดำเนินการส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัท ซึ่งการให้บริการมีจุดเด่นคือ การใช้ฐานข้อมูลเดียวกัน ทำให้การให้บริการเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็ว”นายธานี กล่าว

การเปิดคลินิกนั้นสามารถให้บริการกับประชาชนในวงกว้าง นับเป็นฐานลูกค้าสำคัญจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนในระยะยาว และทำให้บริษัทได้รับฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้พัฒนาทางด้านธุรกิจต่อไป

Back to top button