สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) STARK มูลค่าสูงสุด 166 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) STARK มูลค่าสูงสุด 166 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
STARK 2 100,000,000 166,000 1.66
CPALL-F 1 1,000,000 58,875 58.88
STA
1 850,000 29,113 34.25
GPSC 1 47,700 3,256 68.25

Back to top button