สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SPA มูลค่าสูงสุด 39.45 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (ภาคเช้า) SPA มูลค่าสูงสุด 39.45 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
SPA 2 6,000,000 39,450 6.58
CRC 2 1,200,000 36,300 30.25
MINT 3 1,260,500 27,824 22.07
BDMS 1 1,200,000 25,080 20.9
SCGP <ST> 1 570,000 19,950 35
FTREIT 1 1,000,000 12,900 12.9
TASCO 1 500,000 9,100 18.2
AOT
1 100,000 7,013 70.13
TVO 1 200,000 6,300 31.5
CPN 1 100,000 4,900 49

Back to top button