ETC รายได้กระฉูด! หนุนกำไรไตรมาส 3 โต 167% แตะ 48 ลบ.

ETC รายได้กระฉูด! หนุนกำไรไตรมาส 3 โต 167% แตะ 48 ลบ. ดันงวด 9 เดือนโต 130% แตะ 139 ลบ.


บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ ดังนี้

โดยปัจจัยที่ส่งผลให้บริษัทมีกำไรเติบโต เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้า 173 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81 ล้านบาท หรือร้อยละ 89 จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน จากการรับรู้รายได้การดำเนินงานผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า RH และ AVA เต็มงวดในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 ซึ่งเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2562 ที่บริษัทรับรู้รายได้จากการดำเนินการดังกล่าวจากเฉพาะโรงไฟฟ้า ETC

ขณะที่กำไรขั้นต้นเท่ากับ 87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41 ล้านบาท หรือร้อยละ 50 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรากำไรขั้นต้นในงวดไตรมาสที่ 3 ปี 2562

Back to top button