สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ GULF มูลค่าสูงสุด 288 ลบ.

สรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่วันนี้ GULF มูลค่าสูงสุด 288 ลบ.


หลักทรัพย์ จำนวนรายการ ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (‘000 บาท) ราคาเฉลี่ย
GULF 2 8,000,000 288,000 36
ADVANC-F 3 922,900 160,933 174.38
CPALL 3 1,682,900 104,884 62.32
TISCO 1 925,400 73,350 79.26
CPN-F 1 975,300 52,300 53.62
HMPRO 1 1,500,000 24,255 16.17
TU 1 1,200,000 19,404 16.17
TOPP 1 100,000 15,000 150
BDMS
1 455,700 10,750 23.59
TASCO
1 500,000 9,700 19.4
ICHI 2 759,000 8,806 11.6
KCE 1 100,000 3,875 38.75
PTG
1 200,000 3,800 19
AWC 1 840,000 3,772 4.49
PTTGC 1 60,000 3,419 56.98
DTAC 1 85,300 3,049 35.75
CRC 1 80,000 3,009 37.61
KBANK-F 2 5,000 503 100.5
BLA 1 8,500 162 19.1
MAX 1 2,000,000 24 0.01
PTTEP-F 1 69 6 93.75

Back to top button