สรุปปริมาณการซื้อขาย DW13 (S5013P2103A 955 ล้านหุ้น)


สรุปปริมาณการซื้อขายสูงสุดของ DW13 ที่ออกโดยบริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ดังนี้

อันดับ DW หลักทรัพย์อ้างอิง ปริมาณการซื้อขาย DW13 (หุ้น)
1 S5013P2103A S50Z20 955,171,900
2 S5013P2103B S50Z20 938,411,400
3 S5013P2103C S50Z20 582,871,500
4 S5013C2012B S50Z20 473,592,200
5 S5013C2103B S50Z20 412,000,700

ที่มา: www.thaiwarrant.com และ Line : @DW13

Back to top button